Félagsmenn – réttindi og skyldur

Mjólkurframleiðendur geta orðið félagsaðilar að Auðhumlu svf. leggi þeir að staðaldri inn mjólk hjá félaginu. Upphæð aðildargjalds, sem greiðist við inngöngu í félagið, skal ákveðið á aðalfundi ár hvert.  Aðildargjaldið rennur í stofnsjóð félagsaðila. 

Sá sem óskar eftir því að gerast félagsaðili í Auðhumlu svf. skal fylla út sérstakt umsóknareyðublað sem senda má sem viðhengi í tölvupósti á netfangið mjolk@audhumla.is Umsóknin er tekin fyrir á næsta stjórnarfundi Auðhumlu svf. eftir að hún berst.

Athugið að ef umsókn um félagsaðild felur í sér nýjan innleggjanda á mjólk til Auðhumlu svf. er nauðsynlegt að sækja jafnframt um mjólkursöluleyfi hjá Matvælastofnun í gegnum þjónustugátt þeirra - sjá eyðublað 2.30 - Umsókn um leyfi til frumframleiðslu matvæla (annað en sauðfé, geitur og hross)

Auðhumla svf. breytir ekki upplýsingum um innleggjanda í takt við nýja umsókn um félagsaðild fyrr en mjólkursöluleyfi Matvælastofnunar á nýjan félagsaðila liggur fyrir - sjá 9. gr. viðskiptaskilmála Auðhumlu svf.

Einstaklingar, þar með talið aðilar félagsbúa og þeir sem samskattaðir eru vegna mjólkurframleiðslu, sem og lögaðilar sem samþykkja að hlíta samþykktum félagsins geta orðið félagsaðilar að Auðhumlu svf.

Eigendur, félagsmenn, framkvæmdastjórar og aðal- eða varastjórnarmenn lögaðila, sem er félagsaðili í Auðhumlu svf., geta óskað skráningar í félagatal, enda starfi þeir að verulegu leyti við framleiðsluna.  Þeir skulu aðgreindir frá félagsaðilum í félagatali, með sérstakri merkingu. 

Eftir að stjórn hefur samþykkt aðildarumsókn skal nafni og heimilisfangi nýs félagsaðila bætt á félagatalið, um leið og þeir gerast félagsaðilar.  Þá skal koma fram hvaða deild félagsaðilar tilheyra.  Við nöfn þeirra sem hætta að vera félagar, skal skrá dag og ár, er þeir fara úr félaginu. 

Félagatal skal geymt á skrifstofu félagsins. Óheimilt er að veita aðgang að félagatalinu til nota í tengslum við markaðssetningarstarfsemi, sbr. 3. tl. 5. mgrein 28. greinar laga nr. 77/2000. 

Þeir einstaklingar, sem eru á félagatali, eru kjörgengir í stjórn félagsins og fulltrúaráð.  Skráning í félagatal felur í sér rétt til setu á deildarfundum og á aðalfundum félagsins með málfrelsi og tillögurétti. 

Hver félagsaðili fer aðeins með eitt atkvæði á deildarfundum. Sé félagsaðilinn lögaðili skal tilgreina sérstaklega á deildarfundinum hvaða einstaklingur fer með atkvæði lögaðilans. Sá einstaklingur þarf jafnframt að vera skráður eigandi, félagsmaður, framkvæmdastjóri eða aðal- eða varastjórnarmaður lögaðilans skv. vottorði fyrirtækjaskrár.

Félagsréttindum halda félagsaðilar meðan þeir skipta við félagið með þeim hætti að leggja að staðaldri inn mjólk hjá félaginu, uns lokið er afgreiðslu reiknings þess árs, er viðskiptum var hætt.

Félagsaðili getur sætt brottvikningu úr félaginu:

  1. Ef hann verður ber að því að spilla áliti félagsins eða vinna gegn hagsmunum félagsins.
  2. Ef hann er félagsmaður að yfirvarpi, en hefur mestöll viðskipti sín annarsstaðar.
  3. Ef hann sýnir félaginu ítrekuð vanskil.
Viðskiptaskilmálar Auðhumlu svf. frá júní 2020:

Viðskiptaskilmálar Auðhumlu svf.

Gæðaeftirlit - úttekt:

Úttektarskjal 2023 - Gátlisti

Fjósaskoðunarvottorð:

Þar sem fram hafa komið athugasemdir vegna orðalags eyðublaðsins er varðar heimild til upplýsingaöflunar á gögnum hjá Matvælastofnun hefur það verið uppfært með tilliti til þeirra athugasemda. Þeim félagsaðilum sem þegar hafa undirritað eyðublaðið er frjálst að undirrita nýja útgáfu þess ef þeir kjósa að gera slíkt. 

Heimild til upplýsingaöflunar á gögnum hjá Matvælastofnun

Í tengslum við Gæðaeftirlit Auðhumlu óskar félagið eingöngu eftir skýrslum frá MAST er varða mjólkurframleiðslu (fjósaskoðunarvottorð). Þær upplýsingar sem koma fram í skýrslunum eru nafn bónda, netfang, nafn lögbýlis, heimilisfang, starfsstöð, hver var viðstaddur úttektina, tilefni úttektarinnar, hvenær eftirlitið var framkvæmt, hvenær skýrslu var lokað, tímanotkun MAST við úttekt auk frávika og frests til úrbóta. Tilgangurinn er að Gæðaeftirlitið geti aðstoðað mjólkurframleiðendur við að greiða og bæta úr frávikum sem skráð eru í skýrslunum.

Framkvæmdin hefur hingað til verið sú að MAST tilkynnir ekki frávik eða íhlutandi aðgerðir til Auðhumlu fyrr en þau eru gerð opinber. Með hinu nýja verklagi er hægt að efla skilvirkni þegar MAST finnur að matvælaöryggi og/eða dýravelferð í mjólkurframleiðslunni. Við þetta má bæta að MAST tekur frumkvæði Auðhumlu til samvinnu sem leiða á til bættra aðstæðna mjólkurframleiðenda fagnandi.

Viltu gerast félagsmaður og þar með mjólkurinnleggjandi í Auðhumlu svf?

Umsóknareyðublað vegna aðildar í félaginu.

Aðildargjaldið er 30.000 krónur samkvæmt samþykkt á aðalfundi Auðhumlu svf árið 2023 (hefur verið óbreytt frá aðalfundi Auðhumlu svf. árið 2012). Aðildargjaldið er innheimt af fyrsta innleggi nýs félagsmanns og mjólkurinnleggjanda og rennur óskipt í stofnsjóð félagsaðila.

Eyðublaðið má senda til skrifstofu Auðhumlu sem viðhengi á netfangið mjolk@audhumla.is

Síða uppfærð: 12.10.2023

Auðhumla

Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.

Lesa meira

Gæðaráðgjafar

Hans Egilsson: Sími 861-4775

Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772

Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397

Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770

RM rannsókn: Sími 450-1242