Stjórnarhættir Auðhumlu

Reglur um stjórnarhætti sem félagið fylgir eða ber að fylgja samkvæmt lögum og hvar slíkar reglur eru aðgengilegar almenningi.

Félaginu ber ekki lagaleg skylda til að fylgja reglum um stjórnarhætti en hefur samt sem áður til hliðsjónar leiðbeinandi reglur um Stjórnarhætti fyrirtækja sem urðu til úr samstarfi Viðskiptaráðs Íslands, Kauphallar Íslands og Samtaka atvinnulífsins.  Góðir stjórnarhættir eru nú aðgengilegir í 6. útgáfu frá 1.07.2021 á https://leidbeiningar.is/.

Félagið víkur frá hluta leiðbeininganna um stjórnarhætti.

Ofangreindar leiðbeiningarnar um stjórnarhætti fyrirtækja eru ætlaðar einingum tengdum almannahagsmunum. Félagið hefur leiðbeiningarnar til hliðsjónar og telur því ekki nauðsynlegt að telja upp þau ákvæði sem það beitir ekki.

Reglur og viðmið sem farið eftir og eiga sérstaklega við um þá tegund rekstrar sem félagið er í.

Félagið starfar á grundvelli laga nr. 22/1991 um samvinnufélög.

Lýsing á helstu þáttum innra eftirlits og áhættustjórnun félagsins.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir innra eftirliti félagsins til að lágmarka áhættu á svikum og villum í starfsemi félagsins, meta helstu áhættur í starfsemi þess og hafa eftirlit með þeim. Stjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Verkferlar hafa verið settir upp innan félagsins auk reglna um aðgreiningu starfa. Þá hafa verið settar verklagsreglur sem eiga að tryggja eftirlit með tekjuskráningu og rekstrarkostnaði. Regluleg uppgjör eru unninn og lögð fyrir stjórn félagsins.

Stefna félagsins um samfélagslega ábyrgð og siðferðisviðmið.

Félagið hefur sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og siðferði og hægt er að nálgast nánari upplýsingar um framangreind atriði á heimasíðu félagsins undir Stefna Auðhumlu.

Samsetning og starfsemi stjórnar, framkvæmdastjórnar og undirnefnda stjórnar.

Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda. Hún er skipuð sjö einstaklingum sem kosnir eru á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og stýrir helstu málefnum félagsins milli aðalfunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift fjögurra stjórnarmanna skuldbindur félagið. Framkvæmdastjórn félagsins er skipað einum einstakling, framkvæmdastjóra og fer hann með daglegan rekstur félagsins.

Fyrirkomulag skipunar nefndarmanna tilnefningarnefndar.

Félagið er samvinnufélag og ekki þykir nauðsynlegt að starfrækja tilnefningarnefnd.

Auðhumla

Auðhumla er samvinnufélag í eigu um 500 mjólkurframleiðenda um land allt. Auðhumla hefur það hlutverk að taka við mjólk frá félagsmönnum sínum og umbreyta í mjólkurafurðir sem eru seldar á markaði á Íslandi og erlendis. Það gerir félagið með aðkomu sinni og eign í Mjólkursamsölunni ehf. Auðhumla er móðurfélag Mjólkursamsölunnar ehf.

Lesa meira

Gæðaráðgjafar

Hans Egilsson: Sími 861-4775

Sigurður Grétarsson: Sími 861-4772

Elin Nolsöe Grethardsdóttir: Sími 892-0397

Steinþór Guðjónsson: Sími 836 4770

RM rannsókn: Sími 450-1242